Clasificación Modelos de Orientación

Con esta entrada, pretendo facer unha recollida daqueles modelos de Orientación que encontrei. Teño que dicir que na maioría teñen características similares cada unha das clasificacións e incluso hay modelos que se repiten nas diferentes clasificacións proporcionadas por cada un dos autores. Polo que hai que consultar  o pdf para poder acceder a este documento. 

Por outra banda, esta entrada ten unha vinculación coa entrada que se titula "Concepto previos", na que se alude aos modelos de intervención en orientación propostos polos profesores meus do ano pasado Pardo, J.M e Tobío, Alfonso. Polo que se debe consultar dita entrada xa que nesta non realizo as características que posúe cada un dos tres modelos propostos por estes autores. 

Clasificación modelos de orientación