ACTA CLASE 14/10/2013

Nesta entrada recollo os temas abarcados nesta sesión, así como unhas reflexións que me xurdiron no momento de elaborar dito documento. Hai que ter en conta que este documento ten relación coas entradas anteriores sobre a "Clasificación dos modelos de orientación" e "modelos de asesoramento" e "conceptos previos" no que se recolle os distintos modelos que coñezo, así como o traballo realizado a modo grupal sobre os modelos de orientación e de asesoramento. 

ACTA CLASE 14/10/2013

Polo que recomendo a consulta dos outros documentos como ampliación deste documento, así como calquera outra entrada posterior a esta que teña relación cos modelos xa sexan de orientación ou de asesoramento.