Modelos de Asesoramento

Unha vez vistos os modelos de oreintación, o grupo "A homobros de Gigantes", a continuación vos colgará como archivo, un documento sobre os Modelos de Asesoramento para poder ter unha idea conxunta de ambos modelos.

Para poder levar a término dito traballo, os integrantes do grupo, seguimos aos autores:

- Schein

- Tichy

Sen mais, esperamos que vos sirvan de axuda as nosas aportacións.