Cita para reflexionar

“Educar a un neno non é facerlle aprender algo que non sabía, senón facer de el alguén que non existía”.

                                                                                                               John Ruskin (1819-1900)