Diario do día 11 de novembro

Durante a clase do pasado luns, encargueime de tomar notas sobre o acontecido na sesión. A continuación, subo un PDF, no que se poden ver os contidos tratados e as actividades realizadas ó longo da xornada, así como os debates xurdidos durante a mesma.