Comunidades de Aprendizaxe

               Despois da lectura e da aplicación da técnica acuario o texto de Domingo Segovia, J. Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría, afloraron en min, como xa dixen, varias dúbidas e unha delas foron as comunidades de aprendizaxe¸ o funcionamento das mesmas, a súa aparición.... estas serán as cuestión as que intentei facer un acercamento. Espero que sexa do voso interese.

         Podedelo atopar en : http://stellae.usc.es/red/file/view/46976/comunidades-de-aprendizaxe

 

"As escolas existen tanto para o desenvolvemento dos estudantes como para o das súas familias y o dos educadores”. Robert Roeser