Comprender y redireccionar las prácticas de asesoria, Jesús Domingo Segovia

Comprender y redireccionar las prácticas de asesoria, Jesús Domingo Segovia

Comparto aquí este documento no que reflexiono acerca de diferentes temas do artigo de Domingo Segovia que se foron debatendo na sesión da técnica do acuario. Este archivo está estruturado en dúas partes, unha na que sintetizo as ideas que aparecen explícitas no texto, e outra na que trato de ir máis alá recollendo os pensamentos propios e doutros autores ao respecto dalgúns dos temas do texto.