Unha ollada ás culturas profesionais dos centros educativos

Con esta entrada pretendo deixar constancia dun dos temas tratados na sesión do luns 11 de novembro, sobre os tipos de culturas da profesionalización existentes nos centros educativos. Estas son:

  • Cultura do Individualismo.
  • Colexialidade Artificial.
  • Cultura da Balcanización.
  • Cultura Mosaico Móvil.
  • Cultura da Colaboración
As cales tratei documento que adxunto como arquivo "Unha ollada ás culturas profesionais existentes nos centros educativos".  Unha ollada ás culturas profesionais exitentes nun centro educativo.
 
Teño que dicir que con este traballo, aprendín un montón de cousas nas que algunhas delas se reflexan no documento e outras quedome eu con elas xa que non considero oportuno deixalas reflexadas neste documento e nesta entrada.