Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Grupo 2. Organizando...

Estimadas e estimados: Como le comentei a Miriam Otero a raíz do aviso da folga do pasado día 20, o día 26, martes, teño que estar nun Tribunal de Tese de doutoramento na Universidade de Málaga e necesariamente teño que volver o 27 pola mañá pois non teño outra posibilidad. Isto significa que o mércores 27 non teremos a sesión de clase. Debemos pois aproveitar ao máximo a clase do día 4 de decembro na que traballaremos o estudo de casos de Echeita e Rodríguez (2005), polos significados do seu traballo como asesores e as ACIs e máis os Programas de diversificaión curricular, como estrategias para o asesoramento. Pídovos que localicedes casos de ambos tipos de programas para preparar a sesión coas vosas achegas.

Se atopades outro tempo para recuperar o que non podo estar con vos, non tedes mais que decirmo.

Ánimos.

Saúdos afectuosos

Lourdes