Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

Como debe actuar o asesor á súa chegada ao centro

Logo de varias entradas facendo referencia ao que o termo asesoramento fai referencia, e as súas diferencias e similitudes coa orientación, presentóuseme unha pregunta: ¿Como debemos actuar cando comezamos a traballar nun centro escolar desenvolvendo un posto de traballo de asesor/a?

Neste arquivo titulado "como debe actuar o asesor á súa chegada ao centro" fago unha reflexión de como debe actuar un profesor cando se incorpora a un novo centro para desenvolver alí a súa labor.