Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

Tipos de interaccións entre o profesorado

Na anterior entrada de blog e no anterior arquivo subido no que reflexionei sobre como deben actuar os asesores e as asesoras á súa chegada a un centro para desenvolver a súa labor, mencionei esa necesidade de colaboración e de respecto entre os profesionais do centro, onde non se pode tratar de impoñer ningún cambio nin medida por parte do asesor/a, se non que se debe buscar sempre o traballo baixo un clima de colaboración.

Ao traballar ese aspecto de clima colaborativo, xurdiume unha cuestión sobre os diferentes tipos de interaccións que se poden dar entre os profesores e profesoras dun centro educativo, propiciando ou non ese traballo colaborativo do que estamos a falar continuamente nas nosas sesións de aula coa profesora Lourdes Montero. 

Polo tanto no arquivo titulado "Tipos de interaccións entro o profesorado" fago unha reflexión sobre como poden ser ditas interaccións.