El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa.

Durante a última sesión de clase, estivemos a traballar co artigo de Gerardo Echeita e Víctor Rodríguez, titulado El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa. Ó longo do mesmo, preséntansenos dous estudios de caso, nos que os propios autores recollen as súas experiencias vividas nun centro de Educación Secundaria como orientadores. Ademais recóllense as reflexións pertinentes sobre estas experiencias unha vez transcorrido o tempo, podendo así mostrar unha opinión máis crítica e obxectiva sobre o vivido. A pesares de atoparse en circunstancias semellantes, as vivencias dun e outro varían notablemente.

A continuación, subo un arquivo no que se analizan ambos estudios de caso de forma máis detallada.