COMPRENDER E REDIRECIONAR AS PRÁCTICAS DE ASESORÍA

COMPRENDER  E REDIRECIONAR ÁS PRÁCTICAS DE ASESORÍA

No documento adxunto, recollo unha síntese do texto de Jesús Domingo Segovia "Comprender y redireccionar las prácticas de la asesoría". 

Este texto pareceume moi interesante aínda que un pouco denso. Recolle a necesidade de reconceptualización da práctica asesora, para alcanzar un educación  de calidade. Así mesmo, permiteume coñecer unha nova clasificación dos modelos de asesoramento atendendo a diversos criterios.