Colaboración I: Modelo de Colaboración

            Tomando como base  dous dos tres textos que nos aconsellou  a profesora Lourdes na clase teórica, estes son: Irianzo García, P. (2012). Modelos de asesoramiento: de la intervención a la colaboración; e Bassedas, E. (2007). La colaboración entre profesionales y el trabajo en red; tentarei facer un acercamento o modelo de colaboración e o termo colaboración en si mesmo, xa que creo que nela que ten basearse a nosa actuación como futuros asesores e asesoras.

           Dito arquivo podedes atopalo no seguinte enlace: http://stellae.usc.es/red/file/view/49856/colaboracin-i-modelo-de-colaboracin

           Espero que sexa do voso interese.