Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013.


O presente pdf. inclúe a nosa reflexión e análise sobre o apartado 4.3 Media de alumnos por clase do 'Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013'. Análise sobre o punto 4.3 do Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013.