Avaliación Psicopedagóxica e Informe Psicopedagóxico

Como hoxe na clase do 2 de decembro, estivemos falando da atención á diversidade, decidín subir este archivo no que trato os Procesos de identificación e valoración das necesidades educativas especiais do alumno/a e a súa relación co currículo. En concreto, describo que se entende por Avaliación Psicopedagóxica e cómo se leva esta a cabo, así como o posterior Informe Psicopedagóxico

Proceso de identificación e valoración das necesidades educativas especiais dos alumnos e a súa relación co currículo