Técnica das 3 P de Psicopedagogas en Acción!

No arquivo titulado "Técnica das 3 P" do noso grupo, Psicopedagogas en Acción!, podedes observar unha reflexión grupal sobre esta técnica que consistía en dar resposta a estas tres preguntas formuladas por Lourdes:

1. Que actuacións observadas na relación entre asesores e profesores poden ser clasificadas como "asesoramento curricular"?. Explicitar porqué.

2. Como poden ser considerados asesores/as curriculares profesionais que non son especialistas nun ámbito curricular?

3. Que saberes sobre o currículo ten (ou deberían ter) os psicopedagogos na súa formación como tales?

 

O link no que podedes atopar este arquivo é o seguinte: http://stellae.usc.es/red/blog/view/47789/tcnica-das-3-p