Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Normativa Formación Galicia

Este enlace http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110506/AnuncioC3C1-280411-534_gl.html, leva directamente ao Decreto 74/2011, de 14 de abril, "polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Ley orgánica de educación (LOE) en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia" (DOG, 6 de maio).

Probablemente a LOMCE supoña cambios na formación permanente do profesorado en exercicio, pero de momento este é o marco lexislativo que ordena a formación permanente en Galicia. Podería considerarse un Plan Marco?

Vemonos

Saúdos

Lourdes