Competencia dixital.

O novo Real Decreto ( 08.01.2007 ), que establece as enseñanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria, sitúa por primeira vez a competencia dixital entre as 8 competencias básicas que debe haber desenvolto o alumno/a ao finalizar dita enseñanza obrigatoria para poder lograr a súa realización persoal, exercer unha cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

¿Considerades que nos últimos anos se valora realmente a competencia dixital dun alumno/a para poder acceder ou non á Educación Secundaria NON Obrigatoria?

http://www.orientaeduc.com/blog/2007/la-competencia-digital-en-el-curriculo-de-la-educacion-obligatoria/