Adatacións Curriculares

Boas a todas e todos.

Nesta entrada vou a incluír un pequeno documento que encontrei sobre as adaptacións curriculares. O texto, o cal adxunto como anexo, é un pequeno extracto que obtiven do libro “Supuestos prácticos en Educación Especial (1998). Ed. Escuela Española: Madrid” en concreto da páxina 26 á 31.

Trátase dun apartado onde se profunda no tema das adaptacións curriculares abordándose aspectos como os niveis de concreción curricular (as adaptacións estarían no cuarto nivel aínda que non todos os autores recoñecen este nivel de concreción curricular), os tipos de adaptacións en función dos elemento que se modifican do currículo (elementos de acceso vs elementos básicos), os criterios de significatividade dunha adaptación, entre outros.

Creo que é un documento que clarifica algo máis os aspectos traballados na aula e permite velo de forma moi gráfica xa que inclúe unha serie de mapas conceptuais que, ao meu parecer, son moi clarificadores.

Espero que o atopedes interesante.

Extracto do libro

Un saúdo.

Damián Varela

adapación curricular