Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

Atención á diversidade

En relación ó abordado o pasado día 2 de decembro na aula sobre a atención á diversidade, acabo de subir un arquivo que recolle as ideas principais do tratado na última sesión desta materia.

O documento adxunto trata aspectos fundamentais da atención á diversidade como realidade á que se ten que enfrontar cada centro escolar. Ademais,  tendo en conta a nosa Comunidade autónoma, recollo as medidas propostas por medio do decreto vixente para facer fronte á diversidade nas aula.

 

Atención á diversidade