O estreito vínculo entre o desenvolvemento curricular e profesional

Para conseguir calquera mellora no sistema educativo é necesario centrarnos na análise e reflexión do currículo, pois a súa importancia é innegable para o desenvolvemento dos procesos de ensino-aprendizaxe. Nesta liña, non podemos falar de desenvolvemento curricular sen facer referencia ó desenvolvemento profesional, pois a existencia dun implica a presenza do outro e ó revés, influíndo ambos decisivamente no funcionamento dos centros. Por ese  motivo, considerei necesario facer un achegamento a estes dous conceptos.

A continuación, subo un arquivo no que se recolle a relación entre ambos, así como outros aspectos de interese relacionados co tema.