Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

Documentos referidos á atención á diversidade

Seguindo a temática da atención a diversidade iniciada no anterior arquivo,acabo de subir outro documento relacionado con isto abordando neste caso os diferentes plans de actuación dos departamentos de orientación relacionados ca diversidade abordados na última sesión.

Espero que con este arquivo se amosen de maneira clara as ideas principais dos tres plans tratados e as súas características esenciais.

 

Documentos referidos á atención á diversidade