Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza - Aprendizaxe

No documento adxunto, recollo que se entende polo Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza- Aprendiza, así como exemplos dos que poderían ser obxectivos a traballar neste plan.

Decidín buscar que era un PAEPA xa que nunca escoitara falar del, e é un documento importante que nun futuro teremos que elaborar como membros do Departamento de Orientación. Ademais, neste documento destácase novamente a importacia da colaboración entre o departamento e o profesorado. 


Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza - Aprendizaxe.