Que facer cando prevemos que un alumno/a vai necesitar medidas de atención á diversidade?

No arquivo “Que facer cando prevemos que un alumno vai necesitar medidas de atención a diversidade?” intentei dar resposta a esta gran cuestión formulándome pequenas preguntas que seguen unha secuencia, dando, por tanto, resposta a esta gran pregunta a través delas.

 

O link no que podedes atopar dito arquivo é o seguinte: http://stellae.usc.es/red/file/view/54386/que-facer-cando-prevemos-que-un-alumnoa-vai-necesitar-medidas-de-atencin-diversidade