Análise do relato sobre as experienzas vivdas por Víctor Rodrñiguez

A través do relado das experiencias vividas como asesor nun centro educativo, Victor Rodríguez, danos valiosísima información que nos servirán de axuda na labroiosa labor de acadar un bo clima de traballo baseado na red de colaboración entre os distintos axentes da institución escolar, constribuíndo con elo, a consecución da tan desexosa mellora da calidad na educación.

A continuación vos colagarei o archivo pedf onde se recolle dito anélise.