Ken Robinson: Cambio de paradigmas na educación

Comparto con vós este vídeo que me recorda ao artigo de Jesús Domingo Segovia “Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría”. Despois de velo reparo en que non é a asesoría o único que precisa dunha redirección. A redirección do asesoramento só é posible enmarcada nunha redirección do paradigma no que se sitúan moitos dos sistemas educativos actuais.