A colaboración, eixo fundamental do asesoramento

A colaboración, eixo fundamental do asesoramento

Comparto este arquivo no que reflexiono sobre a solaboración en base aos artigos recomendados.