EXEMPLO ADAPTACIÓN CURRICULAR

Nos arquivos "Exemplo de adaptación curricular. Parte 1" e "Exemplo de adaptación curricular. Parte 2" podedes ver un exemplo ao que tiven acceso na miña preparación das oposicións de mestre de Pedagoxía Terapéutica no curso 2013-2014 que considero reflexa bastante ben cal é a estrutura e o proceso a seguir para realizar esta medida extraordinaria de atención á diversidade. Resaltar que o tiven separar en dous arquivos diferentes debido a problemas técnicos. 

Os links nos que podedes atopar estes arquivos son os seguintes: 

http://stellae.usc.es/red/file/view/59794/exemplo-adaptacin-curricular-parte-1

http://stellae.usc.es/red/file/view/59801/exemplo-adaptacion-curricular-parte-2