Recortes...

Como xa todos estaredes ao tanto da noticia que saiu onte sobre os grandes recortes que se van a facer en diferentes ámbitos, entre os que como non, está a educación. Non só se vai a recortar, senón que ademais se incrementará o importe das matriculas, co cal as enseñanzas universitarias só serán unha alternativa para os ricos.

Reflexionando sobre a noticia, surxiume a dúbida de se con estes recortes, se reducirá o uso das tecnoloxías nas aulas. No colexio onde levei a cabo o meu prácticum estaban implantando as pizarras dixitais nas aulas, pero non acabarían ata o próximo curso, posto que éste ano xa non contaban con mais presuposto para comprar mais. Que creedes que pasará con este tema? a donde imos a chegar se non podemos facer uso das novas tecnoloxías para poder levar a cabo a nosa aprendizaxe?