Educared.org

http://www.educared.org/global/educared/

Educared forma parte da Fundación Telefónica, a pretende mellorar a mellora da calidade da educación a través da incormporación das TIC nos procesos de ensinanza-aprendizaxe e os seus respectivos modelos pedagóxicos.

O programa de Educared céntrase na interrelación de tres compoñentes clave; tecnoloxía, pedagoxía e contido educativo.