Instituto Tecnología Educativa

Por Silvia
http://www.ite.educacion.es/

Esta é unha páxina do Ministerio de Educación, na que podedes encontrar información sobre as TICs no ámbito educativo.