Multimedia y Software educativo 2013-2014

Multimedia y Software educativo 2013-2014

Multimedia y Software educativo

ProyectoAgrega2

http://www.agrega2.es/web/

Agrega2 é unha plataforma implantada polas administracións educativas españolas, a través de nodos autonómicos interconectados. Esta rede de servidores aloxa recursos educativos que poden ser descargados e reutilizados.