e-Revist@s

Por Nahyr
http://www.erevistas.csic.es/index.php

Este enderezo web responde a unha plataforma de acceso aberto ás revistas científicas e electrónicas españolas e latoniamericanas.