Artefactos Digitales

http://artefactosdigitales.com/

Plataforma que recolle innumerables proxectos, mapas mentais, ebooks ou wikis para dar resposta á aprendizaxe baseada en proxectos en distintos ámbitos.