Educalab

http://educalab.es/recursos

Educalab é unha páxina web ou lugar de encontro para a educación, que ten como finalidade apoiar aos docentes na súa práctica educativa a través da experimentación e innovación e sempre dende o punto de vista das novas tecnoloxías.