Portais de educación MEC

http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/recursos-electronicos/enlaces-interes/portales-educacion.html

En este enlace podemos encontrar diferentes portais educativos na páxina do MEC tanto nacionais como exteriores e organismos supranacionais