Tecnoloxía educativa

http://tecnologiaeducativa.blogspot.com.es/

Este é un blog que nos fala sobre a inclusión da tecnoloxía no ámbito educativo, incitando a todas as persoas a participar e expresar a súa opinión. Constitúese como unha boa posibilidade para estar informados do que as novas tecnoloxías poden permitir na educación.