Tecnoloxía educativa

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e

Revista na que aparecen traballos de investigación e experiencias do entorno profesional na cal se pode dialogar e intercambiar ideas.