Imágenes educativas

http://www.imageneseducativas.com/

Trátase de unha páxina moi interesante que nos ofrece unha serie de recursos baseados na imaxe, de gran utilidade para empregar nas aulas para integrar ás TIC nestes contextos. Este proxeto nace para crear e recopilar  todos os materiair, infografias, imáxes etcétera  para facilitar a tarefa docente.

Apostan pois pola imaxe como metodoloxía para achegarse de unha nova maneria ós contidos e coñecementos, ademási de ser unha maneira máis sinxela de mostrar os contidos e a información.