Educación 3.0

http://www.educaciontrespuntocero.com

Esta páxina web aloxa unha revista eectrónica, cuxo obxetico é o de facer máis fácil a integración das novas tecnoloxías nas aulas. Para ilo ofrecen unha chea de recursos e contidos como información, novedades editoriais, recursos educativos de materiales curriculares, plataformas de comunicación, xogos, apps para os mestres os alunos e as familias.. Todos estes recursos, como podedes ver son de utilidade para todos os membros da comunidade educativa.

Este proxecto xira en torno a catro puntos fundamentais:

–       Revista en papel

–       Páxina web de Educación 3.0

–       Un espacio propio nas principais redes sociais: Facebook, Twitter y Canal YouTube

–       Newsletter Educación 3.0 nde cada semana aprecen as noticias máis relevantes do ámbito da educación.

Espero que vos resulte interesante, un saúdo !