Educa con TIC

http://www.educacontic.es/

Trátase dunha páxina web que contén diversos recursos, noticias e informacións sobre a aplicación das TICs nas escola e que poden ser de utilidade para os docentes.