Tamara Cao Vigo

No sé trata de esperar a que pase la tormenta , se trata de aprender a bailar bajo la lluvia.

CODIX: Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática

http://amtega.xunta.es/colectivos/cidadans/codix/codix.html?__locale=es

Acabo de saber que existe una Certificación Galega de Acreditación de Competencias Dixitais en Ofimática cuxa obtención está regulada pola administración central da nosa Comunidadee Autónoma a través da Amtega  a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Por medio de esta certificación, a persoa titular pode acreditar, ante as instancias públicas ou personais, as súas  competencias en tecnoloxías da información e as comunicacións en materia de ofimática e existen diferentes vía para a obtención da mesma.

A pesar de que a páxina web da Amtemga proporciona un apartado de Competencias Necesarias, ademáis dun enlace para facer a solicitude do certificado, finalmente non atopamos por ningún lado unha especificación das competencias senón que dito apartado refírese de forma xenérica ás diferentes vías para a obtención do certificado