Editorial GEU

http://www.editorialgeu.com/html/index.php?pais=034

No meu transcurso do Prácticum I tiven a oportunidade de coñecer esta editorial de xeito impreso. Na páxina que vos presento, tendes a oportunidade de observar exemplos de distintas páxinas de libros e cadernos, con variedade de temáticas: reforzo educativo, pedagoxía terapéutica, estimulación cognitiva, fomento da lectura... Ademais tendo en conta que se atopa toda a diversidade de etapas educativas.