Educación 3.0

http://www.educaciontrespuntocero.com/

Educación 30 é unha revista sobre a educaación é a tecnoloxía moi interesante xa que che porporciona recursos dende educación infantil ata a educación superior, noticias sobre o campo da tecnoloxía vinculado coa educación é sobre os novos avances da tecnoloxía, ademais de recoller experiencias levadas a cabo coa tecnoloxía para educar.