TICs na universidade

http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp

Falo aquí dunha páxina web de grande interese, xa que a través dela o Secretariado de Recursos Audiovisuais e Novas Tecnoloxías, pretende impulsar a utilización das TICs na ensinanza universitaria, tanto no que respecta á docencia como á investigación e actividades de extensión universitaria.

Á vez, quere lograr a optimización das mesmas así como a mellora na súa xestión co fin de conseguir un eficaz e eficiente servizo á comunidade universitaria en concreto e, á sociedade en xeral.