Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

http://www.educacion.gob.es/cniie

Unidade xeradora de coñecemento sobre educación, ao servizo do sistema educativo español do Ministerio de Educación. O obxectivo é a mediación entre o coñecemento xenerado en materia educativa e a toma de decións desde a administración educativa do Estado e desde as autonomía ou centros escolares.