MECD: formación profesorado

http://www.mecd.gob.es/educacion/profesorado/formacion.html

Trátase da páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España, na cal se recollen as cuestións referidas tanto á formación inicial como á formación permanente do profesorado, pois nela ofrécese toda a información relativa ás actividades de formación permanente organizadas e recoñecidos polo Ministerio.