INNE: Instituto Nacional Evaluación Educativa

http://www.mecd.gob.es/inee/acerca

Páxina oficial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte onde se da boa conta do que é o INNE así como das súas principais funcións, ademais de ofrecer tamén un breve percorrido histórico contemplando o seu nacemento e posterior evoluación ata a actualidade. 

Coido que esta páxina é de interese e fundamental para enterder porque os informes de avaliación internacional referidos á España aparecen recollidos neste organismo de avaliación do sistema educativo.