Revista Participación Educativa

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/revista-participacion-educativa.html

Con motivo da consulta do INFORME TALIS (OCDE 2009) tiven a oportunidade de coñecer unha nova ferramenta electrónica fiable e segura tal e como é a Revista Participación Educativa, revista do Consello Escolar do Estado  que ten como obxectivo servir de instrumento á comunidade educativa para potenciar a súa participación na programación xeral da ensinanza así como na mellora continua do sistema educativo.